Khay chia hộc tủ xám đậm MS: 550.33.503

1.698.840