Khay đựng trang sức Hafele 600mm màu nâu 807.95.101

2.017.501