Khay đựng trang sức Hafele 800mm màu trắng 807.95.803

2.138.500