Khay úp chén đĩa Cucina 700mm loại có khung 544.40.005

1.461.600