Khay úp chén đĩa Cucina 700mm loại không có khung 544.40.025

701.280