Khay úp chén đĩa Cucina 800mm loại có khung 544.40.007

1.617.840