Khóa điện tử Häfele EL7900-TCB màu đen thân lớn 912.05.641

6.877.920