Khóa điện tử Häfele EL8500 – TCB 912.05.384

8.660.000