Khóa tay nắm gạt cửa đi DIY Häfele 499.63.970

420.420