Khóa tay nắm gạt cửa đi Häfele 911.63.222

538.200