Khóa tay tròn màu đồng bóng DIY Häfele 489.93.132

313.600