Khóa tròn cho cửa công cộng – loại lớn Häfele 911.64.254

340.080