Khung bên No.10 màu bạc 3m Hafele 403.75.328

821.340