Khung bên No.10 màu đen 3m Hafele 403.75.333

943.800