Khung bên No.10 màu đen 6m Hafele 403.75.334

1.887.600