Khung bên No.51 màu bạc 3m Hafele 403.75.361

868.140