Khung bên No.51 màu đen 3m Hafele 403.75.366

1.010.100