Khung bên No.52 màu đen 3m Hafele 403.75.344

981.240