Khung bên No.52h màu bạc 6m Hafele 403.75.351

2.435.160