Khung bên No.52h màu đen 3m Hafele 403.75.355

1.415.700