Khung bên No.52h màu đen 6m Hafele 403.75.356

2.831.400