Khung nhôm kính Hafele màu bạc 563.58.903

207.480