Khung nhôm kính Hafele màu đen 563.58.303

216.840