Lò Nướng Điện Hafele Ho-F38A (38L) 538.01.210

2.617.500