Mâm xoay góc 1/2 Cucina Inox 304 548.37.000

1.512.720