Mâm xoay góc 1/2 Cucina Mạ Chrome 548.37.200

901.296