Mâm xoay góc 3/4 Cucina Inox 304 548.37.010

1.568.160