Mâm xoay góc 3/4 Cucina Mạ Chrome 548.37.210

921.888