Màn hình cửa Häfele – Điều khiển cảm ứng 959.23.082

4.064.640