Miếng che cuối có khóa và khe kính Hafele 233.02.420

946.140