Miếng che cuối có tay nắm ( loại có khe kính ) Hafele 415.13.010

99.061