Miếng che cuối ( có tay nắm, loại kín) Hafele 415.13.170

98.512