Miếng che cuối ( loại có khe kính ) Hafele 415.13.021

41.311