Miếng đệm cho cây sen tắm âm sàn Hafele 589.29.127

4.840.000