Nam châm giữ cánh cửa 20x3mm Hafele 408.45.102

1.055.340