Nắp che dây điện Häfele màu Trắng 833.74.795

257.400