Nắp che ruột khoá Häfele màu đồng rêu 903.58.164

114.660