Nắp che thanh nhôm nối tường màu bạc dài 3m Hafele 403.75.425

301.860