Nắp che thanh nhôm nối tường màu bạc dài 6m Hafele 403.75.426

603.720