Nêm nhấn mở cho ray hộp TANDEMBOX 20kg 555.01.002

528.000