Nêm nhấn mở cho ray hộp TANDEMBOX 5-40 kg 555.01.003

528.000