Nêm nhấn mở Tip On Blum màu đen 356.04.370

92.040