Nêm nhấn mở Tip On Blum màu trắng 356.04.770

92.040