Ngăn kéo góc CC.X1 intivo màu trắng 553.86.818

2.552.000