Phụ kiện cấp nước cho sen tay Hafele 589.30.814

1.227.600