Phụ kiện cấp nước cho sen tay Hafele 589.50.706

1.440.000