Phụ kiện cấp nước sen tay Kyoto màu đen 589.35.100

495.000