Phụ kiện giữ màn thực phẩm Blum 550.33.012

1.552.980