Phụ kiện rổ kéo lọt lòng rộng Kessebohmer 450mm Wire basket 540.26.254

4.103.000