Phụ kiện rổ kéo lọt lòng rộng Kessebohmer 500mm Wire basket 540.26.255

4.125.000